Aktualności

Zaproszenie na koncert

Zarząd  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  45+  zaprasza  wszystkich członków  do  wzięcia  udziału  w  trzecim  i  zarazem  ostatnim koncercie,  w  ramach  I Festiwalu Muzyki  Organowej  i  Kameralnej  "Młodzież Sobie". Jego  głównym  organizatorem  jest  Fundacja  Artystyczno - Edukacyjna  PUENTA  z  Poznania, współorganizatorem  Ośrodek Kultury, Sportu  i  Aktywności Lokalnej  w Miejskiej Górce. Celem  festiwalu jest  zaprezentowanie umiejętności  muzycznych młodych,  utalentowanych  i  nagradzanych  artystów,  rówieśnikom  oraz  mieszkańcom  z  małych  środowisk.  Koncert  odbędzie  się  30 listopada 2014 roku  o  godz. 17.00  w  kościele  parafialnym pw. św. Mikołaja  w  Miejskiej Górce.  Wstęp  na  występ  wolny. Zobacz plakat na stronie OKS i AL.

Studenci na rowerach...

    W   dniu  22  listopada 2014  roku,  członkowie Uniwersytetu  Drugiego Wieku 45+ w Miejskiej Górce, uczestniczyli w  "I Studenckim  Rajdzie Rowerowym",  który odbywał  się  pod  hasłem  "Spojrzenie  w  przeszłość".  Dlatego też oprócz  przyjemności  jakie  daje  uprawianie turystyki  rowerowej,  miał  on na celu  zainteresować  jego  uczestników  lokalną  historią  i  zachęcić  ich do  jej  odkrywania.                                                                                                             Rowerowa  podróż  rozpoczęła  się  od  zwiedzania  prywatnego  skansenu  Mariana  Rapiora, miejskogóreckiego  kolekcjonera  i  zbieracza  staroci. Pasjonat,  nie tylko  opowiadał  o swoich  bogatych zbiorach,  ale  także pokazał   jak  wygląda praca  kowala,  która w rodzinie  M. Rapiora  była wykonywana  od pokoleń.  Podkreślić  należy, że podczas pobytu  w  skansenie  turyści  poczęstowani  zostali  kawą  i herbatą  oraz  wypiekami  przygotowanymi  przez  żonę  kolekcjonera,  Halinę. 

Czytaj więcej...

CZWARTA INAUGURACJA UDW 45+

To  już  czwarta  inauguracja  roku  akademickiego  naszego Uniwersytetu Drugiego  Wieku  45+  w Miejskiej Górce,  w tym  roku odbyła  się  15  października 2014r o godzinie  18.00  w  sali  widowiskowej OKS i AL, spotkali  się  studenci  oraz  goście.  Prezes  UDW  Barbara Bogacka-Gancarczyk  powitała studentów  oraz  zaproszonych gości,  wśród  których  znaleźli  się : wicestarosta powiatu rawickiego  Krzysztof  Synoracki, sekretarz powiatu  Izabela Sarnowska, burmistrz gminy Miejska Górka  Karol  Skrzypczak, sekretarz  Adam  Bandura, przewodniczący Rady Miejskiej  Zdzisław  Goliński,  Jolanta  Karmolińska wykładowca WSH  w Lesznie, parafię miejskogórecką reprezentował ks. wikary Artur  Biegański.

Czytaj więcej...

XIV Dzień Papieski w Miejskiej Górce

W całej  Polsce  i nie tylko,  w  dniu 12 października 2014r odbywały  się obchody Dnia Papieskiego. Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego  Wieku  45+ w Miejskiej Górce było współorganizatorem  imprezy, której organizatorami  byli: OKS i AL oraz Parafia Miejska Górka.  Obchody Dnia Papieskiego  miały  charakter rekreacyjno- sportowy, pod  hasłem, "Spotkajmy  się  na trasie".  W  części oficjalnej  przed  tablicą  Jana  Pawła II  o godzinie  13.30  delegacje  składały kwiaty  i znicze,  wśród  których  nie  zabrakło naszego stowarzyszenia. Słuchacze UDW  wzięli  udział  w pokonaniu  "Trasy Papieskiej", technikami dowolnymi marszem  i  z kijkami 6100 metrów . Każdy  uczestnik  otrzymał  Certyfikat. Po części oficjalnej,  nasze stowarzyszenie pomagało w organizowaniu zabaw oraz umilaniu  czasu dzieciom i dorosłym  na płycie stadionu,  w  następujących stanowiskach:

Czytaj więcej...

Spotkajmy się na trasie

Czytaj więcej...

Zakończenie Roku Akademickiego 2013/2014

25  czerwca  2014 r  o  godz. 18:00,  w sali  widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu  i Aktywności  Lokalnej  w  Miejskiej  Górce,  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  roku  akademickiego  2013/2014  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku  45+.   Prezes  UDW 45+,  Barbara  Bogacka-Gancarczyk  powitała  studentów  i  zaproszonych  gości, wśród  których  znaleźli  się : Ryszard  Karmoliński,  kanclerz  Wyższej  Szkoły  Humanistycznej  w  Lesznie, Karol  Skrzypczak,  burmistrz  Miejskiej  Górki, Zdzisław  Goliński, przewodniczący Rady  Miejskiej  w  Miejskiej  Górce,  Krzysztof  Synoracki,  wicestarosta  rawicki. 

Czytaj więcej...