Aktualności

2019-10-02 IX Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Aktywni, ambitni  i  młodzi  duchem.  Tacy  właśnie  są  studenci  Uniwersytetu  Drugiego  Wieku,  którzy  w  środę, 2 października  zainaugurowali  nowy  rok  akademicki  2019/2020.  Uroczyste  Gaudeamus  Igitur rozbrzmiało  w  Ośrodku  Kultury,  Sportu  i  Aktywności  Lokalnej  w  Miejskiej  Górce. Barbara  Bogacka - Gancarczyk,  prezes  Uniwersytetu,  przywitała  wszystkich  gości  oraz  studentów,  życząc  im  powodzenia  w  zdobywaniu  nowej  wiedzy.  Podczas  wystąpienia  przedstawiła  zebranym  działania  Uniwersytetu  w  minionym  roku.  Wspomniała  o  prowadzonych  zajęciach  w  ośmiu  sekcjach  tematycznych  oraz  możliwości  uczestnictwa  w  wykładach  o  różnorodnej  tematyce, wycieczkach  edukacyjnych  oraz  spotkaniach  integracyjnych.

Następnie  słuchacze  wysłuchali  wykładu:  " Kuchnia  Polska  od  czasów  Słowian  do   czasów  współczesnych" ,  który  wygłosił  dr  Tadeusz  Böhm,  a  nowe  studentki  :  Łucja  Skorupka,  Łucja  Zygmanowska ,  Halina  Guzikowska,  i  Barbara  Kubacka  złożyły  uroczyste  ślubowanie  i  odebrały  z  rąk  prezes  indeksy.

W  uroczystości  udział  wzięło  ponad  100 osób.  Wśród  zaproszonych  gości  znaleźli  się :  Starosta    Rawicki  Adam  Sperzyński,  Wiceburmistrz  Adam  Bandura, przewodniczący  Rady  Miejskiej  Zdzisław  Goliński,  dyrektor  Zespołu  Szkół  Jolanta  Hryniowska,  dyrektor  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Aktywności  Lokalnej  Marek  Stach,  sponsorzy,  uczący  nauczyciele  oraz  społeczność  uniwersytecka.

Imprezę  uświetnił  występ  Koła  Śpiewu  im. B.  Dembinskiego.  Po  części  oficjalnej  wszyscy  zostali  zaproszeni  na słodki  poczęstunek  ufundowany  przez  firmę  "Joker"  Marii  i Marka  Buchowskich.