Komunikaty

Podziękowanie za wsparcie 2018

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim, którzy  wsparli po raz  szósty  naszą  akcję pomocy  samotnym  i  potrzebującym.  Staramy  się, aby  w  następnych  latach  powtarzać  tę  szlachetną  inicjatywę.  W  roku  2018 obdarowaliśmy  27  osób samotnych/ potrzebujących  rodzin. Dziękujemy  za  pyszne  ciasto Firmie JOKER  Marii  i Marka  Buchowskich  oraz  paniom  :  Marii  Michalak  i  Helenie  Sobocie,  którym  zostaliśmy  obdarowani  na  wigilijnym  spotkaniu.