Komunikaty

Terminowość składek członkowskich w 2019 r

Przypomnienie:

Minął  ostatni  miesiąc  pierwszego  półrocza 2019 r. -  prosimy  o  uregulowanie  składek  od  stycznia do czerwca i następne miesiące.  Komunikat  dotyczy  studentów, którzy nie opłacili terminowo składek.