Komunikaty

Gimnastyka w m-cu październiku 2019

Gimnastyka  w  m-cu  październiku  2019 r:

07.10.2019r(poniedziałek) od godz.17:30 - 18:30  z  p.  Magdaleną  Przewoźnik  

14.10.2019r(poniedziałek) od  godz.17:30 -  18:30  z p. Agnieszką  Pietrulą

21.10.2019r(poniedziałek) od godz.17:30   -  18:30  z p Magdaleną  Przewoźnik

28.10.2019r(poniedziałek) od  godz. 17:30  -  18:30  z  p. Agnieszką  Pietrulą

30.10.2019r( środa)  od  godz. 17:30  do  18:30  z  p. Dominiką  Szalkowską-Kupczyk